Your address will show here +12 34 56 78
Politica de confidențialitate

 


Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecia datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecie, luând în considerare legislaia română, precum i cerinele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 – aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”). 


Datele cu caracter personal reprezintă orice informaie prin care dvs. putei fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială. 


Societatea noastră ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecia datelor cu caracter personal, iar prezentele condiţii reprezintă notificarea stabilită de art. 13 sau 14 din Regulament prin care explicăm de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum i care sunt drepturile dvs. în legătură cu această colectare de date. 


Vă încurajăm să citii cu atenie documentul i să ne solicitai orice informaie suplimentară sau orice lămurire pe care o considerai necesară, cu privire la coninutul acestei informări. 


1) Consideraii generale privind datele dumneavoastră personale 


În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/679, Corinalogue va administra în condiii de sigurana i numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin Termeni i Condiii, Utilizatorii sunt informai că datele personale pe care le furnizează urmează a fi prelucrate în scopul oferirii în condiii optime de către Corinalogue a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri i servicii, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate și a serviciilor de statistică. 


Corinalogue realizează următoarele operaţiuni de prelucrare: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea i, în unele cazuri, transmiterea către terți, în baza exclusivă și reglementată a unui contract comercial care asigură securitatea i confidenialitatea datelor, precum i respectarea drepturilor utilizatorului, a datelor personale ale Utilizatorilor site-ului pentru a administra, menine, îmbunătăi i obine informaţii cu privire la serviciile pe care le oferă, precum i pentru a preveni erori i scurgeri de informaii prin reeaua IT proprie, încălcări ale legii sau termenilor contractuali. 


Datele personale ce urmează a fi colectate vor putea fi folosite, inclusiv prin crearea automată de profiluri (pentru acei Utilizatori care şi-au exprimat consimţământul explicit) i pentru a personaliza într-un grad cât mai mare serviciile oferite Utilizatorilor prin intermediul site-ului precum si în scopuri de marketing. Crearea automată de profiluri nu va viza datele minorilor, datele personale ale acestora nefiind prelucrate în acest scop. 


Datele personale vor fi furnizate de către Utilizatori, la opiunea lor proprie, în momentul creării unui cont valabil pe site sau abonării la un serviciu disponibil pe site, pentru a beneficia de serviciile i produsele oferite prin intermediul acestuia. La înregistrarea în site sunt solicitate Utilizatorului anumite date personale, precum numele i prenumele, sexul, data naterii, adresa de e-mail, telefon, profesie, obișnuințe/preferine/comportament, dar i alte informaii cu caracter personal. 


Utilizatorul este singurul răspunzător de toate datele furnizate la momentul creării contului de utilizator pe site. Pentru confirmarea datelor i contului, Utilizatorul va fi anunat la adresa de e-mail declarată la crearea contului. Acest e-mail de confirmare are rolul stopării acțiunilor frauduloase ale unor utilizatori care folosesc adrese de e-mail ale altor persoane pentru a crea conturi fictive. Dacă primii un asemenea mesaj, în condiiile în care nu v-ai înregistrat personal pe site vă rugam să ne trimitei un e-mail la adresa [email protected] pentru a terge contul respectiv în maximum 3 zile lucrătoare. E-mailul va conţine, în format pdf şi versiunea în vigoare a prezentului Contract. 


Formularul de profil al Utilizatorului conține câmpuri care pot fi editate în cazul în care se dorete modificarea sau completarea datelor furnizate la crearea contului. 


Website-ul va putea fi utilizat şi dacă Utilizatorul decide să nu creeze un profil prin furnizarea datelor personale, cu excepţiile stabilite în cadrul Politicii de Cookies (parte integrantă a prezentului Contract). 


Conform Regulamentul (UE) 2017/679 i Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale i dreptul de a se adresa justiției. Totodata, Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite tergerea datelor. 


Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorii pot face o cerere în scris în acest sens, pe care o vor trimite prin e-mail la adresa [email protected] cu specificaia „Solicitare date cu caracter personal”. 


Site-ul se angajează să nu trimită mesaje spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al Utilizatorului) i să întreprindă toate mijloacele tehnice accesibile pentru a asigura securitatea i confidenialitatea datelor utilizatorului. 


Site-ul îi rezerva dreptul de a desfiina, fără aviz prealabil, conturile i accesul membrilor care încalcă Termenii i condiiile, care întreprind activităi dovedite de fraudă, calomnie sau atac la securitatea i confidenialitatea informaiilor din cadrul site-ului sau a companiei operatoare a site-ului. 


2) Datele având caracter personal pe care le colectăm, temeiurile colectării i scopurile colectării 


În cadrul raportului de comunicare online stabilit între site i utilizator, colectăm i prelucrăm datele dvs. având caracter personal, colectarea i prelucrarea acestor date fiind necesară furnizării de coninut informativ i promoional către utilizator, în urma completării, de către acesta, a datelor cu caracter personal în mod voluntar, în cadrul site-ului, prin accesarea uneia sau mai multora dintre seciunile: creare cont, actualizare cont, abonare la newsletter, completare chestionar online, completare formular online, pentru obinerea de informaii personalizate sau beneficii comerciale, în cadrul campaniilor promovate pe site. 


Temeiurile colectării de date cu caracter personal pe site pot fi următoarele:   1. persoana vizată i-a dat consimământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

  2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

  3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaii legale care ii revine operatorului.

  4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

  5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servete unui interes public sau care rezultă în exercitarea autorităii publice cu care este învestit operatorul.

  6. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte teră, cu excepia cazului în care prevalează interesele sau drepturile i libertăile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.


În enumerarea de mai jos vă prezentăm în mod detaliat ce date cu caracter personal colectate precum i temeiul, scopul i durata colectării acestora. Furnizarea datelor indicate mai jos nu este obligatorie pentru a vizualiza Website-ul, cu excepia celor care vizează Cookies. 


Datele indicate sunt necesare numai pentru a presta servicii specifice pentru Utilizatorii care le transmit. 


Date având caracter personal pe care le colectăm:
Nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de localizare geografica, adresa de corespondenă, link profiluri social media


Temeiurile colectării acestor date: 1), 6)


Scopurile colectării datelor având caracter personal: pentru furnizarea accesului la coninut i răspunsuri la întrebări i solicitări transmise de către utilizator online, pentru transmiterea de comunicări, oferte i beneficii constând în acces la servicii i produse. 


Modalitatea i perioada de colectare a datelor: în cadrul bazei de date securizate, pana la exprimarea dorinei explicite de tergere de către utilizator sau pana la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site.


Date având caracter personal pe care le colectăm: cookies, marcaje de timp (data i ora accesării), istoricul navigării pe site.


Temeiurile colectării acestor date: 1), 6) 


Scopurile colectării datelor având caracter personal: pentru monitorizarea traficului site-ului i a istoricului accesărilor acestuia, pentru realizarea ierarhiei de coninut i identificarea coninutului cel mai relevant pentru utilizator. 


Modalitatea i perioada de colectare a datelor: în cadrul bazei de date securizate, pana la exprimarea dorinei explicite de tergere de către utilizator sau pana la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site.


3) Modul de păstrare a datelor dvs. având caracter personal, locaie, perioadă de păstrare 


Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depăete perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar, în cazurile în care avem o obligaia legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal o anumită perioadă de timp, perioada de păstrare va fi cea prevăzută de lege. În funcie de situaia concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi i 10 ani. 


Pentru o bună înelegere a modului de păstrare, a locaiei în care datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate i a perioadei exacte pentru care aceste date vor fi păstrate în evidenele sau în sistemele noastre, vă rugăm să consultai tabelul de mai sus. 


În scopul garantării dreptului utilizatorului de a fi protejat în ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal, implementăm, pentru anumite categorii de date având un caracter sensibil sau care sunt apte să afecteze drepturile într-o manieră semnificativă, măsuri speciale de natură tehnică i organizatorică, care să protejeze aceste categorii de date cu caracter personal. 


4) Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal i exercitarea acestora 


În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor utilizatorul are serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă ca pentru orice detalii suplimentare să nu ezitai să contactai responsabilul cu protecia datelor cu caracter personal din cadrul Societăii noastre, utilizând detaliile de contact următoare: [email protected]


○ Dreptul de acces 


Utilizatorul are dreptul de a obine accesul la datele sale cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum i dreptul de a obine copii ale acestora. La solicitarea utilizatorului, prima astfel de copie vă va fi oferită de către noi în mod gratuit, urmând ca eventualele copii suplimentare pe care le vei solicita să poată fi supuse unei taxe corespunzătoare efortului necesar de extragere i formatare pentru transmitere. Copia datelor având caracter personal vă poate fi oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcie de solicitarea dvs. şi de natura datei solicitate. Pentru solicitarea informaiilor despre datele cu caracter personal existente în site, precum i pentru a solicita tergerea parială sau totala a acestor date, este nevoie sa fie adresată cererea folosind adresa de e-mail [email protected]


De asemenea, utilizatorul are dreptul să obină orice informaii suplimentare relevante (cum ar fi motivul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, informaii privind prelucrarea i divulgarea acestor date i orice alte asemenea informaii). 


○ Dreptul la rectificarea datelor 


Utilizatorul are dreptul de a obine rectificarea oricăror inexactităi ce vizează datele sale cu caracter personal prelucrate de către noi. De asemenea, are dreptul de a obine completarea oricăror date cu caracter personal care sunt incomplete. Orice utilizator este încurajat sa contacteze site-ul la adresa [email protected] ori de câte ori observă că există o inexactitate în privina datelor sale cu caracter personal sau că datele sale cu caracter personal prelucrate de către Corinalogue sunt incomplete. 


○ Dreptul la tergerea datelor 


Utilizatorul are dreptul la tergerea datelor având caracter personal. Acest drept nu este un drept absolut, ceea ce înseamnă că legea instituie anumite limitări în privina exercitării acestui drept („dreptul de a fi uitat„). 


○ Dreptul la restricionarea prelucrării datelor 


Utilizatorul are dreptul de a obine restricionarea prelucrării datelor sale cu caracter personal pe care le colectăm i prelucrăm, în special în cazul în care contestă exactitatea datelor, în cazul în care prelucrarea datelor este ilegală ori în cazul în care prelucrarea acestor date nu mai este necesară, potrivit legii. 


○ Dreptul de a obiecta 


Utilizatorul are dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor având caracter personal de către noi, în special în cazul în care prelucrarea se realizează în scopuri de marketing sau din motive legate de situaia particulară în care se afla acesta, caz în care datele acestuia trebuie anonimate în cel mai scurt timp de la sesizarea obiectării din baza de date a site-ului i anonimizarea acestora trebuie confirmată utilizatorului. 


○ Dreptul la retragerea consimământului 


Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimământului, utilizatorul are dreptul de a îi retrage consimământul in orice moment, la fel de uor cum l-a i acordat iniial. Retragerea consimământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimământului. Dreptul la retragerea consimământului nu este unul absolut, ceea ce înseamnă că există cazuri în care datele nu vor fi terse ca urmare a retragerii consimământului (de exemplu în cazul în care datele având caracter personal sunt folosite pentru ca site-ul să se conformeze unei obligaii legale). Aplicarea retragerii consimământului se aplica din momentul înregistrării acesteia i operarea retragerii consimământului se va realiza în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare. 


○ Dreptul de a depune o plângere în faa autorităii competente 


Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu referire la aspectele ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societatea noastră. 


Datele cu caracter personal sunt colectate i prelucrate printr-un proces decizional automatizat în vederea personalizării informaiilor şi comunicărilor comerciale adresate dumneavoastră. Procesul decizional automatizat ce implică datele de sănătate are la bază consimământul dumneavoastră expres. 


În cadrul acestor procese datele dumneavoastră sunt protejate prin măsuri de securizare specială de tipul criptării datelor i securităii avansate la nivel de server al bazei de date. 


Avei dreptul de a solicita modificarea modului în care sunt prelucrate automat datele dumneavoastră personale, solicitând verificarea procesului automatizat prin intervenie umană. În acest scop vă rugăm să ne contactai la adresa de email [email protected] 


5) Exercitarea drepturilor 


Pentru ca utilizatorul să-i poată exercita drepturile precizate mai sus, pentru a ne adresa orice întrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lămuriri cu privire la oricare dintre prevederile acestei informări, vă rugăm să ne contactai oricând, utilizând informaiile de contact.

PS: Share this, or I'll eat your cookies...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
Share on Reddit
Reddit
Email this to someone
email